187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 ประเทศไทย
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แฟกซ์ 054-886410
โทรศัพท์ 054-886410