การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567