anigif

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ กิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ได้รับมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2566 ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ราย นายจันทร์ พรมจันทร์ บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 5 บ้านไร่อ้อย ตำบลบ้านเหล่า